מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » פרשת העקידה

מהות הניסיון - והאלוקים ניסה את אברהם

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור