מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה לפרשת האזינו - ראש השנה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל