מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » הסתומים במקרא ומפורשים בחז''ל - הפטרות

העיר ממזרח-חלק 2

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי