מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מתי אברהם מתפלל, ומתי אינו מתפלל?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור