מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

לא לעשות מהעיקר טפל ומהטפל עיקר

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור