מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » הסתומים במקרא ומפורשים בחז''ל - הפטרות

נבוכדנצאר

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי