מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » הסתומים במקרא ומפורשים בחז''ל - הפטרות

בית דוד ואשור

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי