מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » הסתומים במקרא ומפורשים בחז''ל - הפטרות

הסתומים בהגדה ג

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי