מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » פרשת העקידה

פרשת העקידה שיעור מס' 2

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ