מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

ואנא אוקיר יתיכי" - להזהר בכבוד אשתו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור