מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

כל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור