מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

גאולת מצרים - החירות מהתמכרות

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור