מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מקדש השבת

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור