מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שימוש נכון בכסף - כיצד?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור