מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

עִבדו את ה' בשמחה - ושִׂמחו בעבודת ה'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור