מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

אהרן ומשה - מול המן הרשע

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור