מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שבת ופסח - עדות על בריאת העולם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור