מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

בימי הספירה - יש להתחזק בכבוד הזולת

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור