מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

להרגיש את הזולת

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור