מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

בואו חשבון - החשבון האמיתי של העולם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור