מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

זאת חוקת התורה

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור