מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

מעשה זמרי

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור