מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שבת ומועד בשביעית

פרשת בלק

ע"י: הרב בנימין יגר