מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

גוי אחד בארץ

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור