מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שבת ומועד בשביעית

פרשת פנחס

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור