מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת מטות מסעי ה'תשע"ה - זהירות משפיכות דמים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור