מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

על זאת יתפלל כל חסיד - היחס לצדדים הקטנים שבחיים

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור