מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה לפרשת כי תבוא

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור