מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה לפרשת חיי שרה - יצחק - הקדוש שבאבות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור