מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

החסד

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור