מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות בפרשת השבוע

שיחה לפרשת שמות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי