מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » מהר"ל

שיחה לפרשת פקודי

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור