מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה לפרשת צו - עמלק - מאמין בה' וכופר בהשגחה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור