מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה לפרשת אמור - ספירת העומר ציפיה למתן תורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור