מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה לפרשת בהר

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור