מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » גור אריה

גור אריה על התורה לפרשת בחוקותי

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי