מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

פרשת נח- מגדל בבל והקדמה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור