מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

פרשת וישב- חנוכה- מסירות נפש

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור