מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

פרשת ויגש- יום הדין

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור