מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

בעלי המוסר והגדותיהם

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור