מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

פרשת בהעלותך- המתאוננים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור