מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

פרשת קרח- הנגיעות והנטיות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור