מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

פרשת בלק- המידות באברהם ובבלעם

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור