מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

פרשות מטות מסעי- ההתנחלות בעבר הירדן

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור