מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

פירוט השיעורים (PDF)

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור