מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » מהרל

גור אריה לפרשת כי תבוא

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי