מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

וישלח- עמ"י- העם הנצחי

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור