מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

ויגש- ניסים נסתרים- יסוד התורה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור