מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

אבא מת מוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור