מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

תפילת ראש השנה (מלכויות זכרונות ושופרות)

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור